Инсталиране на неподписани добавки в Mozilla Firefox?

Преди да продължите да четете по-долу, моля отбележете, че на сайта има по-актуална информация по въпроса.